سلام

سلام.اینجا من مینویسم.ساسان.برای خودم .برای دل خودم.اززندگی ،دنیاو... والبته از آقام.اینجا گذر گاه دلم.خوش اومدید

/ 0 نظر / 2 بازدید